K43

Projekt -

Byggnaden ”K43” genomgår en förändring från att vara ett typiskt ”Myndighetshus” öppnas det upp och görs mer tillgängligt och levande. Lokalerna har tidigare nyttjats av Fortifikationsverket men inhyser nu flera olika hyresgäster. Totalt 23 000 m² utvecklas till moderna arbetsplatser för moderna arbetssätt. Byggnaden inrymmer även café & restaurang. Utanför huvudentrén har det skapats en trevlig och välkomnande utemiljö med växtlighet, terrasseringar och sittmöjligheter.

Plats:
Kungsgatan 43, Eskilstuna
Byggår:
2020-ff
Byggherre:
Stenvalvet AB
Kund:
PEAB Anläggning AB & Gerry Karlsson Bygg AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål, trappor & gångbryggor, smidesräcken, samt stålkonstruktioner till utvändig gestaltning.