Kv Hövligheten, Skogsängsskolan / Hattmakarens FSK

Stadsdelen Skogsängen är i behov av förskole- och skolplatser. Den befintliga Skogsängsskolan ersätts därför med en nybyggd skola i två huskroppar om tre plan. Byggnationen sker i två etapper för att möjliggöra fortsatt skolverksamhet under byggtiden. Samtidigt byggs Hattmakarens Förskola ut till en fördubblad kapacitet.

Plats:
Skogsängen Eskilstuna
Byggår:
2020-2023
Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kund:
Byggpartner i Dalarna AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk.