Kv Verktyget

Projekt -

Under åren 1848 till 1992 tillverkade företaget Öberg & Co filar i Eskilstuna. 1982 sysselsatte fabriken 220 anställda. 1992 lades fabriken i Eskilstuna ner men varumärket Öbergs används fortfarande av det svenska varumärket Bacho.  I de gamla fabrikslokalerna, Kv Verktyget, har Mälardalens Högskola(MDH) bedrivit sin verksamhet under senare år. När MDH 2020 flyttade in i nya lokaler fattades beslut om att bygga om lokalerna till en ny kommunal gymnasieskola. Den nya gymnasieskolan, Zetterbergsgymnasiet, har fått sitt namn från Jeanette Zetterberg. Jeanette var en förmögen kvinna som när hon dog 1867 donerade pengar till Eskilstuna som möjliggjorde byggena av bl.a. Rådhusbron & Kloster Kyrka. Zetterbergsgymnasiet kommer att utbilda 550 eskilstunabor inom ekonomi och administration.

Plats:
Centralt, Eskilstuna
Byggår:
2020-2021
Byggherre:
Akelius
Kund:
Bygg Rosen AB genom Balck & Hjelmgrens Plåt & Smide AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål till lanternin, trappor, hisschakt och avväxlingar.