Mälarsjukhuset

I Eskilstuna genomförs det mest omfattande sjukhuseprojektet i Sörmland. Nya vårdlokaler om 45 000 m² byggs vilket motsvarar en yta om 5,5 fotbollsplaner. De nya byggnaderna ska, förutom sjukhusets nya huvudentré, inrymma bl.a. akutvård, förlossning och hjärtintensiv.

Plats:
MSE Eskilstuna
Byggår:
2020-2025
Byggherre:
Region Sörmland
Kund:
NCC
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till Strålningsbunker, rörpost mm.