MDH Platsen

Platsen utanför Campus MDH i Eskilstuna byggs om till att vara en mötesplats för både studenter, invånare & besökare. Platsen kommer också att tydliggöra MDH´s entréer och bidra till att koppla ihop Eskilstuna Centrum med Munktellstaden.

Plats:
Hamngatan, Eskilstuna
Byggår:
2020-2021
Byggherre:
Eskilstuna kommun
Kund:
PEAB Anläggning AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktion för ny brygganläggning. Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, så som sittbänkar, planteringslådor & smidesräcken.