Parkeringsgarage Munktellstaden

I det expansiva området Munktellstaden har antalet parkeringsplatser fördubblats genom byggnationen av ett nytt parkeringsgarage. Utrymmet utnyttjas av besökare till Munktellbadet, Stiga Sports Arena eller resten av Munktellstaden

Plats:
Munktellstaden, Eskilstuna
Byggår:
2018-2019
Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kund:
PEAB Sverige AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av upplagsbalkar för betongbjälklag samt smidesräcken.