Genomförda projekt

Nedan finns ett axplock av de projekt vi genomfört under senare år.

Pågående projekt

G.A. Johanssons Smidesverkstad AB och Eskilstuna Allsmide AB
blir