Kv Hövligheten, Skogsängsskolan / Hattmakarens FSK

Byggnadssmide, Eskilstuna

Stadsdelen Skogsängen är i behov av förskole- och skolplatser. Den befintliga Skogsängsskolan ersätts därför med en nybyggd skola i två huskroppar om tre plan. Byggnationen sker i två etapper för att möjliggöra fortsatt skolverksamhet under byggtiden. Samtidigt byggs Hattmakarens Förskola ut till en fördubblad kapacitet.

Plats:
Skogsängen Eskilstuna

Byggår:
2020-2023

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
Byggpartner i Dalarna AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk.

Senast uppdaterad 22 maj 2022