Parkeringsgarage Munktellstaden

Byggnadssmide, Eskilstuna

I det expansiva området Munktellstaden har antalet parkeringsplatser fördubblats genom byggnationen av ett nytt parkeringsgarage. Utrymmet utnyttjas av besökare till Munktellbadet, Stiga Sports Arena eller resten av Munktellstaden

Plats:
Munktellstaden, Eskilstuna

Byggår:
2018-2019

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
PEAB Sverige AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av upplagsbalkar för betongbjälklag samt smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022