Skiftingehus

Skolan Skiftingehus byggdes på 1970-talet och det har inte gjorts några större renoveringar sedan dess. Arbetet med att rotrenovera skolan beräknas pågå under åren 2019-2022. På skolan går ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns också två fritidshem samt öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6.

Plats:
Skiftinge, Eskilstuna
Byggår:
2019-2022
Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kund:
PEAB Sverige AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål, fackverkstakstolar, trappor och smidesräcken mm.