Stålkonstruktioner

Vi tillverkar & monterar alla typer av stålkonstruktioner. Vår kärnverksamhet består av tillverkning & montage av stomstabiliserande byggnadsdelar men vi tillverkar & monterar även andra stålkonstruktioner så som ståltrappor & smidesräcken. Genom projektering & beredning i stålbyggnadsprogrammet Tekla är vi en proaktiv part i byggnadsprocessen.

G.A. Johanssons Smidesverkstad AB och Eskilstuna Allsmide AB
blir