Utemiljö

Vi projekterar, tillverkar & monterar stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, så som möbler, planteringslådor och andra utsmyckningar.

G.A. Johanssons Smidesverkstad AB och Eskilstuna Allsmide AB
blir