Vård- och omsorgsboende Skiftinge

Ett nytt vård- och omsorgsboende byggs längs Karl Hovbergsgatan i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. Boendet får namnet Vågens vård- och omsorgsboende och ska inrymma 88 lägenheter i en byggnad med tre våningsplan. Förutom lägenheter kommer byggnaden att inrymma ytor för administration, medarbetare samt en sambandscentral för hemtjänsten.

Plats:
Skiftinge, Eskilstuna
Byggår:
2020-2022
Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kund:
PEAB Sverige AB
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk.