Vilsta Friluftsområde

Projekt -

Friluftsområdet Vilsta med skog, gräsytor och bad erbjuder ett rikt frilufts- och föreningsliv med bl.a. motions- och skidspår, skidbacke, badplats, discgolf, ridskola och gymnastikhall. Eskilstuna kommun genomför en långsiktig satsning i att berika och tillgängliggöra området ytterligare.

Plats:
Vilsta, Eskilstuna
Byggår:
2021-2026
Byggherre:
Eskilstuna kommun
Kund:
Eskilstuna kommun
Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, så som möbler och skyltar.

G.A. Johanssons Smidesverkstad AB och Eskilstuna Allsmide AB
blir