Hållbarhet

Vårt främsta mål är långsiktighet. Vi grundades 1935 och vill fortsätta att bedriva vår verksamhet minst lika lång tid till. Med andra ord, hållbarhet är viktigt för oss. 

För oss är hållbarhet att ta ansvar, att driva och utveckla vår affär utan att belasta miljön mer än nödvändigt. Att alltid välja den långsiktiga vinningen framför den kortsiktiga…

Människa

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt med personlig utveckling, om vi som företag ska kunna utvecklas måste våra medarbetare utvecklas. 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att minimera risken för arbetsskador och att öka den allmänna trivseln och välmåendet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till en sund livsstil. 

Vi ser socialt ansvarstagande som en möjlighet att bidra. Om städerna vi verkar i mår bra så mår också vår verksamhet bra.

Miljö

Vårt övergripande miljömål är att minimera verksamhetens miljöavtryck. Vi utför årliga miljöutredningar där kort- och långsiktiga mål sätts, mäts och utvärderas. Vi följer utvecklingen av det fossilfria framställandet av stål nära och ser fram emot att vara en förespråkare av det samma.

Affär

Att jobba långsiktigt och bedriva ett hållbart företagande innebär för oss att sätta kundens behov och våra medarbetares säkerhet i första rummet.  Vi ser mål, kontroll & uppföljning som en vital del av vår verksamhet i syfte att upprätthålla en hög kvalitet.

Certifikat

Vi är certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1 mot kraven i SS-EN 1090-2, vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter. Vi är även certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 3834-2.

Prestandadeklaration

Våra prestandadeklarationer är projektoberoende och finns att ladda ner här:

G.A. Johanssons Smidesverkstad AB och Eskilstuna Allsmide AB
blir