Om GAJ

GAJ Stålkonstruktioner AB tillverkar, monterar & underhåller stålkonstruktioner.

Vi är verksamma i Mälardalen och utför främst arbeten åt byggbolag, fastighetsägare och kommuner. Vår verksamhet är baserad i Eskilstuna & Katrineholm där vi idag sysselsätter ca 35 medarbetare. Vi är certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1 mot kraven i SS-EN 1090-2, vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter.

AffärsidéMed fokus på effektivitet, kvalitet och långsiktighet tillverkar, monterar och underhåller vi stålkonstruktioner till våra samarbetspartners i Mälardalen.

VisionGAJ Stålkonstruktioner AB strävar efter att vara förstahandsvalet i vår bransch. Vi vill vara den självklara totalleverantören av stålkonstruktioner hos aktörer verksamma i Mälardalen.

HistoriaGustav Albert Johansson grundade G. A. Johanssons Smidesverkstad 1935. Gustav valde då att gå i sin fars fotspår som arbetat som konstsmed. Verksamheten bedrevs initialt i en mindre verkstadslokal på Annehillsgatan i Eskilstuna. Nu som då var den dominerande tillverkningen byggnadssmide. Gustav arbetade hårt, på dagarna i verkstaden och på eftermiddagarna på byggarbetsplatserna för att få in fler order.

När Gustav år 1938 blev kallad till det militära fick Gustavs bror, Lars Johansson, ta ett större ansvar i verksamheten.

Under krigstiden var behovet av stålkonstruktioner inom militären stort.

G A Johanssons Smidesverkstad tillverkade stora serier pallbockar till flygplansdomkrafter som skulle lyfta stridsflygplanet ”Caravelle”. Ett annat minnesvärt projekt som utfördes efter andra världskriget var uppdraget från Eskilstuna Kommun att tillverka och montera hopptorn och bryggor till badplatserna i Vilsta och Borsökna.

I slutet av 1950-talet hade verksamheten utökats och lokalen på Annehillsgatan var för liten. Företaget förvärvade då fastigheten Hammaren i Nyfors och 1957 flyttades verksamheten till de större lokalerna.

Verksamheten hade nu inriktat sig på mekanisering av gjuterier samt att tillverka och montera rostfria sorteringsanläggningar till Försvarets Fabriksverks tvätterier. Arbetena utfördes från Boden i norr till Karlskrona i söder. I Eskilstuna tillverkades en sorteringsanläggning med en bandmatta om ca 1 000 meter vilket på den tiden var den största i Europa. 1977 tog Lars Johansson över huvudansvaret för verksamheten.

Under slutet av 1970-talet blev verksamheten återigen trångbodd samtidigt som Eskilstuna Kommun hade för avsikt att renodla stadsdelen Nyfors med bostäder. Flyttlasset gick då till Vilsta industriområde och Hejargatan 12 där Televerket tidigare bedrivit verksamhet. Lars son, Kjell Johansson, visade tidigt intresse för verksamheten. Efter slutförd utbildning som gymnasieingenjör började Kjell arbeta i företaget på heltid.

Under slutet av 1980-talet upplevde byggbranschen glada dagar då bostadsbyggandet gick för högvarv. Förutom flertalet bostadsprojekt var G A Johanssons Smidesverkstad bland annat delaktiga i uppförandet av varuhuset 21:an samt Fortifikationsförvaltningen (nuvarande K43).

Som en naturlig del i marknadsutvecklingen var verksamheten nu återigen inriktad på främst byggnadssmide.

Precis som sin far visade Kjells son, Tobias Johansson, tidigt intresse för verksamheten. Efter avslutade studier & värnplikt började Tobias 2002 arbeta heltid i företaget. 2013 var första gången som utomstående från familjen Johansson togs in som delägare. Nyckelpersonerna Daniel Wigren och Peter Harrysson köpte då in sig i företaget.

När Kjell under 2017 började planera sin pensionering erbjöd han sin svärson Nils Andrén att ta över ledningen tillsammans med sina barn Tobias, Malin & Robin.

2018 förvärvade G A Johanssons Smidesverkstad AB Eskilstuna Allsmide AB i syfte att stärka sin lokala position samt att bredda verksamheten med service & underhåll.

2021 bytte G A Johanssons Smidesverkstad AB namn till GAJ Stålkonstruktioner AB samtidigt som Eskilstuna Allsmide AB upptogs genom fusion.

Idag består verksamheten av tillverkning, montage & underhåll av stålkonstruktioner. Arbeten utförs främst till byggbranschen men även till privata och kommunala fastighetsägare samt till verkstadsindustrin.

Familjeföretag i tredje generation
1935–1977 Gustav Albert Johansson
1977–1991 Lars Johansson (bror till Gustav)
1991–2018 Kjell Johansson (son till Lars)
2018-ff Tobias, Malin & Robin Johansson (barn till Kjell)

Senast uppdaterad 10 april 2024