Byggnadssmide

Vi tillverkar & monterar alla typer av byggnadssmiden. Vår kärnverksamhet består av tillverkning & montage av stomstabiliserande byggnadsdelar men vi tillverkar & monterar även andra stålkonstruktioner så som ståltrappor & smidesräcken. Genom projektering & beredning i stålbyggnadsprogrammet Tekla är vi en proaktiv part i byggnadsprocessen.

Senast uppdaterad 01 november 2022

Referenser