Våra tjänster

Stalkonstruktioner Sm

Byggnadssmide

Vi tillverkar & monterar alla typer av byggnadssmiden. Vår kärnverksamhet består av tillverkning & montage av stomstabiliserande byggnadsdelar men vi tillverkar & monterar även andra stålkonstruktioner så som ståltrappor & smidesräcken. Genom projektering & beredning i stålbyggnadsprogrammet Tekla är vi en proaktiv part i byggnadsprocessen.
Läs mer om byggnadssmide

Service och underhåll

Vi underhåller alla typer av stålkonstruktioner och utför mekanisk service.
Läs mer om service och underhåll
Underhall Sm
Utemiljo Sm

Utemiljö

Vi projekterar, tillverkar & monterar stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, så som möbler, planteringslådor och andra utsmyckningar.
Läs mer om utemiljö