Campus MDH

Byggnadssmide

Mälardalens högskolas nya Campus i Eskilstuna inrymmer ca 4 000 studenter och består utav 20 300 m² lokalyta. Byggnaden består både utav en nybyggd del och en renoverad del. Den renoverade delen inrymde tidigare flera bassänger i badhuset Vattenpalatset.

Plats:
Hamngatan, Eskilstuna

Byggår:
2017-2020

Byggherre:
Hemsö

Kund:
Serneke Sverige AB

Vår del av projektet:
Sekundärsmide. Omfattande stomförändringar i den renoverade byggnaden. Smidesräcken, trappor, stålkonstruktioner för upphängning av solskydd i klassrum mm.

Senast uppdaterad 26 maj 2022