Eklidens Äldreboende

Byggnadssmide

Det befintliga Eklidens Äldreboende i Kolsva behöver större kapacitet och byggs ut med 3 000 m² som ska inrymma 26 lägenheter. Samtidigt upprustas personalutrymmen och installationer i den befintliga byggnaden.

Plats:
Kolsva, Köpings kommun

Byggår:
2021-2022

Byggherre:
Köpings Bostads AB

Kund:
HMB Construction AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål, ståltrappor samt skärmtak.

Senast uppdaterad 26 maj 2022