Kv Nåjden

Byggnadssmide

2019 sattes spaden i backen för 111 nya hyresrätter på Kv Nåjden i Norra Munktellstaden. Byggnaderna sträcker sig sex våningar högt och under husen finns garage och cykelförråd.

Plats:
Norra Munktellstaden, Eskilstuna

Byggår:
2019-2021

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
PEAB Sverige AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk i garage. Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till utvändig gestaltning.

Senast uppdaterad 26 maj 2022