MDH Platsen

Eskilstuna, Utemiljö

Platsen utanför Campus MDH i Eskilstuna byggs om till att vara en mötesplats för både studenter, invånare & besökare. Platsen kommer också att tydliggöra MDH´s entréer och bidra till att koppla ihop Eskilstuna Centrum med Munktellstaden.

Plats:
Hamngatan, Eskilstuna

Byggår:
2020-2021

Byggherre:
Eskilstuna kommun

Kund:
PEAB Anläggning AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktion för ny brygganläggning. Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, så som sittbänkar, planteringslådor & smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022