Trumslagargården

Byggnadssmide, Eskilstuna

Ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter byggs intill den befintliga Trumslagargården, nära Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Boendet får namnet Odlarbäckens vård- och omsorgsboende.

Plats:
Sveavägen Eskilstuna

Byggår:
2020-2022

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
NCC

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål. Montage av takplåt, väggelement samt ståltrappor & smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022