Energicentrum

Byggnadssmide, Eskilstuna

Längs Kungsgatan i Eskilstuna ligger den äldre byggnaden ”Modellfabriken”. Fastigheten ägs av Selhall Fastigheter AB som kommer att förädla fastigheten till Eskilstunas Energicentrum – Energy Evolution Center. Energy Evolution Center ska bli en modern och klimatsmart kontorsbyggnad. Byggnaden är 1 100 m² och kommer att inrymma ca 90 arbetsplatser.

Energy Evolution Center arbetar med att öka företagsamheten, skapa fler arbetstillfällen och bidra till ett hållbart samhälle. Detta görs genom kompetensutveckling, långsiktig kompetensförsörjning och att inspirera till resurs- och energieffektiva lösningar.

Plats:
Kungsgatan, Eskilstuna

Byggår:
2020-2021

Byggherre:
Selhall Fastigheter AB

Kund:
PEAB Sverige AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål, ståltrappor samt smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022