Skiftingehus

Byggnadssmide, Eskilstuna

Skolan Skiftingehus byggdes på 1970-talet och det har inte gjorts några större renoveringar sedan dess. Arbetet med att rotrenovera skolan beräknas pågå under åren 2019-2022. På skolan går ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns också två fritidshem samt öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6.

Plats:
Skiftinge, Eskilstuna

Byggår:
2019-2022

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
PEAB Sverige AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål, fackverkstakstolar, trappor och smidesräcken mm.

Senast uppdaterad 22 maj 2022