Forskaren 1

Byggnadssmide, Eskilstuna

Eskilstuna växer och är således i behov av fler skolplatser. I stadsdelen Nyfors i Eskilstuna uppför Tuna Förvaltning & Entreprenad AB en ny skola på uppdrag av Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Den nya skolan byggs ihop med Lilla Björktorpsskolan och ger plats för totalt 425 elever.

Plats:
Nyfors, Eskilstuna

Byggår:
2020-2021

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
Tuna Förvaltning & Entreprenad AB

Vår del av projektet:
Sekundärsmide så som skärmtak & räcken. Planteringslådor & pergola till utvändig gestaltning.

Senast uppdaterad 22 maj 2022