Skiftinge Förskola

Byggnadssmide, Eskilstuna

Skiftinge är en stadsdel strax utanför Eskilstunas stadskärna, som byggdes på 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Med en satsning på ny förskola, upprustad skola och ett nytt vård- och omsorgsboende skapas framtidstro i Skiftinge. Skiftinge Förskola har en kapacitet om 240 barn.

Plats:
Skiftinge, Eskilstuna

Byggår:
2018-2020

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
PEAB Sverige AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk. Tillverkning & montage av smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022