Ekeby & Hagvalla

Byggnadssmide, Eskilstuna

Ellfolk Bygg AB uppför 3+6 flerbostadshus i två plan i området Ekeby respektive Hagvalla i Eskilstuna. Projektet omfattar 54 st lägenheter som är uppdelade på hyres- och bostadsrätter.

Plats:
Ekeby respektive Hagvalla, Eskilstuna

Byggår:
2020-2022

Byggherre:
Ekeby Fastighets AB/Hagvalla Fastighets AB

Kund:
Ellfolk Bygg AB

Vår del av projektet:
Projektering, tillverkning & montage av ståltrappor och smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022