Drottninggatan

Utemiljö

Eskilstuna kommun renoverar Drottninggatan med målet att koppla samman stadsdelarna Nyfors, Centrum och Munktellstaden. Sträckan mellan tågstationen och Mälardalens högskola ska få en ny utformning, där samspelet mellan olika trafikslag står i fokus.

Plats:
Drottninggatan, Eskilstuna

Byggår:
2021-2022

Byggherre:
Eskilstuna Kommun

Kund:
Tuna Förvaltning & Entreprenad AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till utvändig gestaltning, b.la. trädskydd & ljuspelare.

Senast uppdaterad 26 maj 2022