Kv Nyvaket

Byggnadssmide, Eskilstuna

Nyvaket byggs i Västra Munktellstaden Eskilstuna. Området präglas av industrihistoria och miljöer med arenor, upplevelser och kunskap. Stadsdelen kompletteras med ytterligare bostäder i form av 66 hyresrätter med garageplan.

Plats:
Västra Munktellstaden, Eskilstuna

Byggår:
2021-2022

Byggherre:
Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kund:
HMB Construction AB

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stomstål inklusive samverkansbalk i garage. Tillverkning & montage av smidesräcken.

Senast uppdaterad 22 maj 2022