Mälarsjukhuset

Byggnadssmide, Eskilstuna

I Eskilstuna genomförs det mest omfattande sjukhuseprojektet i Sörmland. Nya vårdlokaler om 45 000 m² byggs vilket motsvarar en yta om 5,5 fotbollsplaner. De nya byggnaderna ska, förutom sjukhusets nya huvudentré, inrymma bl.a. akutvård, förlossning och hjärtintensiv.

Plats:
MSE Eskilstuna

Byggår:
2020-2025

Byggherre:
Region Sörmland

Kund:
NCC

Vår del av projektet:
Tillverkning & montage av stålkonstruktioner till Strålningsbunker, rörpost mm.

Senast uppdaterad 22 maj 2022